სად შევიძინოთ?
Nicanje zuba kod beba

Poseban period za moju bebu

Iako izgleda da se kod nekih beba bol uopšte ne javlja, za druge bebe je nicanje zuba neprijatno, pa čak i bolno.

Beba sa glodalicom

Nicanje zuba je vrlo stresno za roditelje, pogotovo ako se radi o njihovom prvorođenčetu i možda ne znaju što mogu očekivati, kako prepoznati znakove nicanja zuba i kako ublažiti nelagodu koju oseća dete. Simptomi povezani s nicanjem zuba smanjuju se s godinama. Većina znakova može se primetiti tokom nicanja primarnih zuba.

Dijagnoza –nicanje zuba koja se nekada pripisivala bilo kom stanju, danas se odnosi na skup promenljivih znakova i simptima. Teški sistemski simptomi nisu u vezi sa nicanjem zuba i ako ih primetite odvedite dete kod lekara da se postavi tačna dijagnoza i odredi adekvatna terapija. Opservaciona  ispitivanja velikog broja dece uzrasta od 0 do 36 meseci pokazala su da su najčešći simptomi iritacija desni, razdražljivost I balavljenje. 

Ne postoji uzročna povezanost između nicanja zuba i infekcije, groznice ili proliva, već da je većina simptoma nastala tokom nicanja zuba (groznica, povraćanje, proliv, smanjena potreba za tečnošću i kašalj) posledica drugih uzroka, npr. infekcije, koje su vrlo česte u tom uzrastu i koje su se pojavile istovremeno s nicanjem zuba. Po pravilu, izbijanje mlečnih zubi ne bi trebalo biti povezano s jakim bolom kod Vašeg deteta. 

Međutim, novo iskustvo za Vašu bebu i nelagoda uzrokovana otečenim i nadraženim desnima mogu dovesti do veće potrebe nego inače za pažnjom tokom tog perioda u njihovom razvoju. Možete pomoći Vašem detetu tokom ovog posebnog perioda dajući mu puno pažnje i pokazujući mu svoju ljubav. Osim toga, postoji nekoliko načina za ublažavanje bola i nelagode. 

RS_ANA-06-2021_V02_web Datum odobrenja: 09/2021

BERLIN-CHEMIE A.MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Beograd Đorđa Stanojevića 14 11070 Novi Beograd