სად შევიძინოთ?
Lezije u ustima

Oralna higijena

Vaša usta su prolaz u vaše telo i važno je da Vam sluznica usta bude zdrava.

Umetnička 3D slika bakterije

Jedan od ciljeva oralne higijene je smanjenje patogenih bakterija u ustima. 

Oralno zdravlje počinje pravilnom ishranom jer hrana može negativno ili pozitivno da utiče na oralno zdravlje. Pre svega, važno je da unosimo dovoljno tečnosti i da racionalno unosimo slatkiše (bombone, džem, gotove proizvode) i kiselu hranu (vino, voćne sokove).

Čuvar ulaza u gastrointestinalni trakt

Usna duplja dolazi u dodir i sa vazduhom koji udišemo i sa hranom – a uz to idu i razni bacili. Većina ih je bezopasna i imuni sistem organizma i oralna higijena obično drže ove bakterije pod kontrolom. 

Redovna oralna higijena je najbolja prevencija. Upotreba dodatne tečnosti za ispiranje usta sa sastojcima koji mogu da oblože sitne ranice u ustima kao što je Anaftin® Rastvor za ispiranje usta mogu da potpomognu vašu oralnu higijenu.

RS_ANA-06-2021_V02_web Datum odobrenja: 09/2021

BERLIN-CHEMIE A.MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Beograd Đorđa Stanojevića 14 11070 Novi Beograd