სად შევიძინოთ?
Lezije u ustima

Sluzokoža usta

Usna duplja se može opisati kao ogledalo koje reflektuje zdravlje pojedinca. Važno je da bude u zdravom stanju.

Slika mlade žene koja zagriza limun.

Naša usta su osetljiva na ukus i dodir.
Sluzokoža usta prekriva celu usnu duplju.

Sluzokoža usta se jasno razlikuje od ostatka kože, jer retko dolazi do bilo kakve keratinizacije (otvrdnjavanja). Umesto toga, sluzokoža usta sadrži niz receptora koji su nam potrebni za čulo ukusa, dodira i za osećaj toplote.

Sluzokoža usta je dobro prokrvljena. Desni kao deo naših usta su takođe  prekrivene sluzokožom. Ona prekriva viličnu kost i bogata je vlaknima  koja su vezana za zube.

U našoj usnoj duplji može se pronaći mnogo različitih vrsta bakterija koje su zadužene za ravnotežu zdrave oralne flore. Ali ponekad, kada se ovaj balans poremeti, neke od njih mogu da budu štetne za zube i sluzokožu. Takve bakterije mogu da proizvode toksine koji nadražuju desni i mogu da dovedu do zapaljenja u ustima.

Zdravlje usta je važno za kvalitet života osoba svake životne dobi. Lezije u ustima mogu da izazovu nelagodu ili bol koji mogu negativno da utiču na svakodnevne aktivnosti - žvakanje, gutanje i govor.

Dobra oralna higijena je važna radi sprečavanja afti i ranica u ustima.

RS_ANA-06-2021_V02_web Datum odobrenja: 09/2021

BERLIN-CHEMIE A.MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Beograd Đorđa Stanojevića 14 11070 Novi Beograd