სად შევიძინოთ?
Proizvodi za lezije u ustima

Kako se koriste Anaftin® proizvodi

Anaftin® pomaže u tretmanu manjih lezija u ustima. Ako Vam se često javljaju afte ili ranice u ustima prouzrokovane protezom ili veštačkim vilicama koji loše prijanjaju, Anaftin® može da ublaži bol i podstakne proces zarastanja.

Kako se koristi Anaftin® rastvor za ispiranje usta

 • Idealan za višestruke lezije.
 • Proizvod spreman za upotrebu.
 • Koristiti oko 10 ml 3-4 puta dnevno, ili više po potrebi.
 • Ispirati najmanje jedan minut.
 • Da bi se postigli najbolji rezultati, ne treba jesti ni piti najmanje 1 sat nakon ispiranja.
Preuzmite uputstvo za upotrebu

Kako se koristi Anaftin® Gel

 • Naneti jednu ili više kapi gela tako da prekrije celu ranicu, izbegavajući direktan kontakt sa aplikatorom.
 • Ako je ranica teško dostupna, Anaftin® Sprej bi mogao da bude bolji izbor za tretman problema.
 • Izbegavati dodirivanje tretirane oblasti jezikom najmanje 2 minuta tako da proizvod može da formira zaštitni film i da ostane na ranici što je duže moguće.
 • Nakon korišćenja ponovo zatvoriti.
 • Nanositi 3-4 puta dnevno ili češće po potrebi.
 • Da biste postigli najbolje rezultate, izbegavajte da jedete ili pijete najmanje 1 sat nakon upotrebe ili ponovo primenite nakon jela i pića.
Preuzmite uputstvo za upotrebu

Kako se koristi Anaftin® sprej

 • Pre prvog korišćenja proizvoda, ukloniti poklopac i zaštitnu foliju i pričvrstiti aplikator.
 • Usmerite raspršivač prema ranici u ustima i poprskati 3 puta ili više po potrebi.
 • Zahvaljujući dugačkom raspršivaču, proizvod može efikasno doći do ranica u udaljenim delovima usne duplje.
 • Nanositi 3-4 puta dnevno ili češće po potrebi.
 • Da biste postigli najbolje rezultate, nemojte jesti niti piti najmanje 1 sat nakon upotrebe ili ponovo nanesite nakon jela i pića.
Preuzmite uputstvo za upotrebu

RS_ANA-06-2021_V02_web Datum odobrenja: 09/2021

BERLIN-CHEMIE A.MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Beograd Đorđa Stanojevića 14 11070 Novi Beograd